Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Utredning om SFI och flyktingmottagande
Publicerad: 2003-10-02

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
SOU2003_77.pdf 439Kb
SOU2003_75.pdf 59Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2003-10-02
Information frÃ¥n Signhild HÃ¥kansson tel. 08-412 48 04   
------------------------------
Utredning om SFI och flyktingmottagande
------------------------------
Utredningarna om sfi respektive flyktingmottagande har presenterats
Onsdagen den 24 september presenterade utredningarna om flyktingmottagande och introduktion respektive svenska för invandrare sina betänkanden för statsråden Mona Sahlin respektive Lena Hallengren.
De bifogade dokumenten består av sammanfattningarna i respektive utredning.
Båda betänkandena kan hämtas i helhet från www.regeringen.se.
– "Etablering i Sverige - möjligheter och ansvar för individ och samhälle" (SOU 2003:75)  samt
– "Vidare vägar och vägen vidare - svenska som andrasprÃ¥k för samhälls- och arbetsliv" (SOU 2003:77)  

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet, vilken dessutom är åtkomlig från rådets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.se
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB