Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


FBR:s remissvar till IT-kommissionen
Publicerad: 2003-10-22

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
FBR svar IT-kommissionen.pdf 174Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2003-10-20
Information frÃ¥n Björn Garefelt tel. 070-694 61 14     
------------------------------
FBR:s remissvar till IT-kommissionen
------------------------------

Folkbildningsrådet har svarat på IT-kommissionens slutbetänkande "Digitala tjänster - hur då? En IT-polititik för resultat och nytta (SOU 2003:55).

IT-kommissionens betänkande innehåller bland annat förslag om stimulans till demokratisk debatt om det framväxande digitala samhället och riktad folkbildningsinsats. Kommissionen vill också stärka kompetensutveckling i arbetslivet för att stimulera utvecklingen av digitala tjänster.

Folkbildningsrådets yttrande bifogas, se bilaga.

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet, vilken dessutom är åtkomlig från rådets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.se
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB