Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Framsyns-dokumentationen
Publicerad: 2003-11-10

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
fram_dok.pdf 182Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2003-11-10
Information frÃ¥n Tore Persson tel. 08-412 48 19     
------------------------------
Sammanställning av Framsyns-dokumentationen
------------------------------

I syfte att bredda beslutsunderlaget inför nästa folkbildningsproposition (2004/2005) uppdrog regeringen åt Folkbildningsrådet att tillsammans med berörda aktörer utarbeta ett samlat dokument om folkbildningens framtida roll och uppgifter.

Som en del i det arbetet genomfördes under 2003 rÃ¥dslag, konferenser och seminarier i folkhögskolor, studieförbund och länsbildningsförbund i hela landet. Dokumentationen frÃ¥n dessa möten sändes under hösten in till FolkbildningsrÃ¥det för sammanställning.  

De olika dokumentationerna från folkhögskolor, studieförbund m.fl. finns dels på Folkbildningsnätet (under Aktuellt! > Framsyn), dels på Folkbildningsrådets webbplats (www.folkbildning.se).

Folkbildningsrådets sammanfattande sammanställning av dokumentationerna ligger som bilaga med detta meddelande.

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB