Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


SAGA-info nr 8 - 2004 o påminnelse 2003
Publicerad: 2003-11-24

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Rekv blk SAGA 2003.pdf 237Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2003-11-24
Information frÃ¥n Paul Norén tel. 08-412 48 24  
-------------------------------------------------------------
SAGA-info nr 8 - Inför 2004 och Påminnelse 2003
-------------------------------------------------------------

Folkhögskolornas utbildningar för deltagare inom aktivitetsgarantin (SAGA-verksamheten) bedöms fortsätta i likhet med nuvarande rutiner även under 2004 och finansieras via stöd från AMS.

AMS och FBR har ambitionen att tydliggöra arbetsförmedlingarnas och folkhögskolornas olika roller i syfte att stärka förutsättningarna för samarbetet dem emellan.

Diskussioner förs mellan AMS och Folkbildningsrådet avseende utbildningssatsning på folkhögskolor för arbetslösa ungdomar 18-24 år kommande verksamhetsår enligt samma konstruktion som SAGA-verksamheten. Under förutsättning att regeringen fattar ett sådant beslut kommer AMS att ge ett utökat uppdrag till Folkbildningsrådet.

Bedömningen är att 120 mkr totalt kan disponeras för dessa båda verksamheter år 2004 förutsatt att riksdagen fastställer regeringens budgetproposition och att regeringen fattar beslut i enlighet redovisade beskrivningar.

PÃ…MINNELSE!
27 november är stoppdatum för rekvisition av statsbidrag för 2003 års SAGA-verksamhet. Har ej SAGA-bidrag rekvirerats för pågående eller avslutade kurser är det hög tid att inkomma med rekvisitionsblanketten (bifogas).
Observera att enbart verksamhetsrapporteringen till SCB ej med automatik genererar utbetalning av statsbidrag - rekvisition krävs!
Följ anvisningarna på blanketten! Notera speciellt att kursnummer måste anges. att studieuppehåll och lovdagar inräknas ej i kursdagar och att förstärkningsbidrag ska specificeras i bilaga.

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB