Arkiv FBR informerar 2003
Artikel Ny medarbetare på Folkbildningsrådet 2003-12-19
Artikel God Jul & Gott Nytt √Ör! 2003-12-18
Artikel FBRs styrelsemöte 5 nov. 2003 2003-12-16
Artikel Protokoll FBRs representanskapsmöte 2003-12-12
Artikel Sveriges politik för global utveckling 2003-12-11
Artikel Kulturutskottets betänkande 2003-12-11
Artikel Remiss Folkbildningens Framsyn 2003-12-08
Artikel SAGA-info nr 8 - 2004 o påminnelse 2003 2003-11-24
Artikel CFL:s fortbildningsprogram våren -04 2003-11-19
Artikel Studier i folkbildningens historia m.m. 2003-11-14
Artikel Framsyns-dokumentationen 2003-11-10
Artikel CFL inbjuder till info-möten om projekt 2003-10-30
Artikel FBRs styrelsemöte 15 okt. 2003 2003-10-29
Artikel Handläggare av folkbildningspolitiska frå 2003-10-24
Artikel FBR:s remissvar till IT-kommissionen 2003-10-22
Artikel FBRs styrelsemöte 10-11 sept. 2003-10-20
Artikel Motioner till riksdagen om folkbildning m 2003-10-15
Artikel Seminarium om narkotika i Västra Götaland 2003-10-13
Artikel Inbjudan från CFL att söka medel för förs 2003-10-10
Artikel Learning to change our world 2003-10-02
Artikel Utredning om SFI och flyktingmottagande 2003-10-02
Artikel Ur budgetpropositionen 2003-10-01
Artikel Utredningen om deltagande i folkbildninge 2003-09-29
Artikel Ny ordförande i Folkbildningsförbundet 2003-09-24
Artikel Ur budgetpropositionen, info 2 2003-09-23
Artikel Utredning ang. diskriminering inom skolan 2003-09-23
Artikel Nordiskt stöd till folkbildningen 2003-09-23
Artikel Lasse Magnusson 2003-09-22
Artikel IKS dröjer 2003-09-11
Artikel Inbjudan: Flexkunskap 2003 2003-09-02
Artikel Mässa mot narkotika 2003-08-28
Artikel Remiss - Skollagsstiftningen 2003-08-26
Artikel Delrapport S-anslaget 2003 2003-08-26
Artikel Folkbildningsnätets EMU-panel 2003-08-21
Artikel Remisser Validering m.m. 2003-08-19
Artikel Inbjudan: Att organisera det flexibla lär 2003-08-18
Artikel CFL:s fortbildningsprogram hösten -03 2003-08-06
Artikel Samordning av handikappolitiken 2003-08-05
Artikel Inbjudan hearing om studiesociala frågor 2003-08-04
Artikel Validering av vuxnas kompetens 2003-07-15
Artikel Moms på folkbildning 2003-07-15
Artikel Landstingsbidragen till folkhögskolorna 2 2003-07-15
Artikel Dir utredning om folkbildningen 2003-06-26
Artikel Återtagande av ansökan om ändrad huvudman 2003-06-19
Artikel Tal av FBRs ordförande 2003-06-17
Artikel Idédag om studiematerialets framtid 2003-06-16
Artikel Info 7 SAGA-kurserna 2003-06-12
Artikel Remiss om Läromedel 2003-06-11
Artikel Program: Idédagen om studiematerial 2003-06-10
Artikel Riksdagsfråga om teckentolksstudier 2003-06-10
Artikel Remiss om gymnasieskolan 2003-06-05
Artikel Folkhögskoleansökningar 2003-06-05
Artikel FBRs styrelse o arbgrupper 2003-06-03
Artikel Deltagandet i folkbildningen 2003-06-02
Artikel Info 6 SAGA-kurserna 2003-05-27
Artikel Projektmedel till kommuner för lärcentra 2003-05-27
Artikel En politik för global utveckling 2003-05-26
Artikel Utredning om assistansersättningen 2003-05-23
Artikel Omfördelning av EMU-medlen 2003-05-22
Artikel FBRs myndighetsroll - ett vägval 2003-05-22
Artikel Medel till folkbildning mot narkotika 2003-05-21
Artikel Sveriges politik för global utveckling 2003-05-20
Artikel FBRs styrelsemöte 25 april 2003-05-20
Artikel EMU-affisch 2003-05-19
Artikel Validering och vägledning m.m. 2003-05-08
Artikel Studeranderättsliga frågor 2003-05-06
Artikel Försöksverksamhet för CFLs kunskapsbildni 2003-05-05
Artikel Interpellation om statsbidragsfördelnings 2003-04-30
Artikel FBRs styrelsemöte 9 april 2003-04-28
Artikel Uppföljningsrapport 2002 - Folkhögskolor 2003-04-24
Artikel FBRs repskapsmöte 9 april 2003-04-24
Artikel Riksdagsfråga om folkbildningen 2003-04-22
Artikel Info 5 SAGA 2003-04-16
Artikel Vårpropositionen 2003-04-15
Artikel Utredning av skolans ledningsstruktur 2003-04-10
Artikel FBR har fått ny styrelse 2003-04-10
Artikel Remiss EU - information 2003-03-31
Artikel Tillträdesreglerna för högskolan 2003-03-31
Artikel Nytt fortbildningsprogram för folkbildnin 2003-03-25
Artikel Folkbildningens Framsyn - dokumentation 2003-03-25
Artikel Viljan finns - ny folkbildningsskrift 2003-03-25
Artikel EMU-panel besvarar frågor på resurssidorn 2003-03-24
Artikel Nytt läromedelsinstitut 2003-03-24
Artikel 115 projektansökningar för folkb om narko 2003-03-24
Artikel Studiehjälpsutredningen 2003-03-13
Artikel Info 4 SAGA AMS regleringbrev 2003 2003-03-10
Artikel Folkhögskolornas EMU-insatser 2003-03-10
Artikel Info 3 SAGA - AMS budgetunderlag 2003-03-06
Artikel FBRs Budgetunderlag 2004-2006 2003-03-05
Artikel √Örsredovisningen 2002 2003-03-05
Artikel Frågor kring Folkbildningens Framsyn 2003-03-05
Artikel Regeringsskrivelser 2003-03-05
Artikel Statsbidragsfördelning för Folkb Framsyn 2003-03-05
Artikel FBRs styrelsemöte 19 februari 2003-03-04
Artikel Fhsk särskilda utbildningsinsats 2002 2003-03-04
Artikel Förordningsändringar för folkhögskolans S 2003-02-20
Artikel Vårens Kunskapsvecka 2003-02-19
Artikel Om EMU på Folkbildningsnätet 2003-02-17
Artikel Info 2 SAGA 2003 2003-02-17
Artikel Påminnelse om Inspirationsseminaret 4 mar 2003-02-16
Artikel AMS information om folkhögskolorna 2003-02-13
Artikel FBRs styrelseprotokoll 22 januari 2003-02-13
Artikel Lagförslag om vuxnas lärande 2003-02-11
Artikel Riksdagsfråga om statsbidragen till studi 2003-01-30
Artikel Framtidsseminariet 4 mars 2003-01-30
Artikel Projektbidrag från EU 2004-kommittén 2003-01-28
Artikel Statsbidrag till folkbildning om EMU 2003-01-24
Artikel FBR IT-strategiskt dokument 2003-01-22
Artikel IT som pedagogiskt verktyg 2003-01-22
Artikel Ny förordning om kommunal vuxenutbildning 2003-01-21
Artikel Info 4 Folkbildningens Framsyn 2003-01-17
Artikel CFLs stöd till lokala folkbildningsprojek 2003-01-16
Artikel Regeringsuppdrag kring EMU 2003-01-16
Artikel Info 1 SAGA-anslaget 2003 2003-01-14
Artikel Fortbildningskurser i flexibelt lärande 2003-01-12
Artikel Gymnasiekommitténs förslag 2003-01-10
Artikel Info 3 Folkbildningens Framsyn 2003-01-10
Artikel FBRs verksamhetsplan 2003 2003-01-10
Artikel Regleringsbrev och riktlinjer för år 2003 2003-01-10
Artikel Handlingsplan för handikappolitiken 2003-01-02
Artikel Mål för folkhälsan 2003-01-02


Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se