Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Info 2 Folkbildningens Framsyn - statsb
Publicerad: 2002-12-11

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
statsbfördel Framsyn.pdf 43Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2002-12-11
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-----------------------------------------------------
Info 2   Folkbildningens Framsyn
           - statsbidrag för dokumentation
-----------------------------------------------------
I Info 1 den 12 november har vi redovisat arbetet med Folkbildningens Framsyn vad gäller bakgrund och syfte, tids- och arbetsplan samt planeringsfrågor. Vi återkommer nu med information om ansökan om statsbidrag för framsynsarbetet.

Statsbidrag för dokumentation

I bifogad skrivelse informerar vi om möjligheten att söka statsbidrag för dokumentation av konferenser/rådslag/seminarier/dialoger kring folkbildningens framtida roller, uppgifter och arbetsvillkor m m.

Ett förenklat ansökningsförfarande tillämpas genom att själva blanketten fylls i och sänds in via nätet. Ansökningsblanketten finns på FBRs hemsida www.folkbildning.se

För ev. frågor av mer teknisk art kontakta Tomas Östlund, tel. 08 - 412 48 25 eller via e-post tomas.ostlund@folkbildning.se

Ansökan skall vara inkommen till Folkbildningsrådet senast den 31 januari 2003. Beslut och utbetalning av statsbidraget beräknas ske i slutet av februari månad 2003.

------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB