Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Statsbidragsfördelningen 2003
Publicerad: 2002-12-12

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Stfb03 bil 2.pdf 49Kb
Fhsk tabell03.pdf 75Kb
Fhsk fbidr tab.pdf 51Kb
Villk bidr03 bil1.pdf 437Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2002-12-12
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
---------------------------------------------------
Statsbidragsfördelningen till folkhögskolor och studieförbund år 2003
---------------------------------------------------
Folkbildningsrådets styrelse fördelade vid sitt sammanträde den 6 december statsbidragen för år 2003 till folkhögskolor och studieförbund.

Fördelningen avser
Anslagsposten 1 Bidrag till folkbildningen                      2 234 145 000 kr
Anslagsposten 2 Bidrag till särskild utbildningsinsats
                           inom folkhögskolan                              285 143 000 kr

För kännedom bifogas handlingarna betr. fördelningen med tabeller för samtliga studieförbund (10) och folkhögskolor (147).
------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB