Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


15 mkr till folkbildning om EMU
Publicerad: 2002-12-17
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR 2002-12-17
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
---------------------------------------------------
Folkbildningsrådet får fördela 15 mkr
för folkbildning om EMU
---------------------------------------------------
Partiledarna har vid dagens överläggning fastställt hur medel på sammanlagt 340 mkr skall fördelas för informationsinsatser inför folkomröstningen om EMU.

Av pressmeddelandet framgår:
"Partiledarna för samtliga riksdagspartier har under tisdagen träffats och diskuterat den kommande folkomröstningen. Tisdagens samtal handlade om vilka som ska ha rösträtt, utformningen av röstsedlar samt fördelningen av medel till kampanjorganisationer.
Datum för folkomröstningen är tidigare bestämt till den 14 september 2003.
Resultatet av tisdagens överläggning är följande:
Alla som har rösträtt i kommunalvalen ska kunna delta i folkomröstningen.
Röstsedeln kommer att ha följande utseende:
”Folkomröstning
Anser du att Sverige ska införa euron som valuta”
Totalt 340 miljoner kronor kommer att anslås till folkomröstningen. Pengarna ska fördelas så här:
Valadministration 200 000 000 kr
Kampanjorganisationerna 90 000 000 kr
Partierna 30 000 000 kr
EU-information 5 000 000 kr
Folkbildningsinsatser 15 000 000 kr
Totalt 340 000 000 kr
Nej-kampanjorganisationerna får 48 miljoner kronor och
ja-kampanjorganisationerna får 42 miljoner kronor.
Partierna är överens om hur kostnaderna för folkomröstningen ska finansieras.
                                        .................
Folkbildningsrådet kommer att få i uppdrag att fördela 15 miljoner kronor till studieförbund och folkhögskolor för folkbildningsaktiviteter inför folkomröstningen om EMU.
Vi räknar med att kunna ge mer information om formerna för detta i januari månad.
--------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet, vilken dessutom är åtkomlig från rådets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se och finns också i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.se
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB