Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Regleringbrev och riktlinjer för FBR år 2
Publicerad: 2002-01-02

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Riktlinjer 2002.pdf 118Kb
Regleringsbrev 2002.pdf 68Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2002-01-02
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
------------------------------------------------
Regeringens regleringsbrev och riktlinjer
för Folkbildningsrådet år 2002
------------------------------------------------
För kännedom bifogas regeringens regleringsbrev och riktlinjer för
Folkbildningsrådet år 2002 (bilagor).

Som tidigare informerats om har via regleringsbrevet de tidigare särskilda anslagsposterna för utvecklings- och försöksverksamhet (10 mkr) samt för elevdemokratiskt arbete (0,2 mkr) införlivats i anslagsposten 1.

När det gäller riktlinjerna för FBRs anslagsanvändning kan noteras att, jämfört med tidigare år, så har ett par ytterligare uppdrag getts till rådet:

"Folkbildningsrådet skall redovisa hur studieförbund och folkhögskolor breddat verksamheten i riktning mot hållbar utveckling.

Folkbildningsrådet skall redogöra för hur bidragsfördelningen successivt anpassas till den utveckling som sker inom folkbildningen och i samhället.

Folkbildningsrådet skall redovisa de utvärderingar som rådet avser att ta initivativ till."
---------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB