Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Medel för rekryteringsinsatser
Publicerad: 2002-01-25

Bifogade filer fŲr nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
blankett.pdf 9Kb
inbjudan rekrytering.pdf 16Kb
F√∂rordning.pdf 52Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2002-01-25
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
------------------------------------------------
Medel för breddad rekrytering till
universitet och högskolor
------------------------------------------------
Regeringen har inrättat en särskild delegation med uppgift att fördela medel för att öka mångfalden inom högskola. Ordförande är borgarrådet Erik Nilsson, Stockholm. Delegationen förfogar 40 mkr per år under vardera åren 2002-2004.

Under år 2002 erbjuds två ansökningstillfällen 1 mars och 15 maj.

För utom högskolor och universitet kan andra utbildningsanordnare exempelvis folkhögskolor och studieförbund söka medel. Medlen kan även avse föutbildningar s.k. collegeutbildningar.

N√§r det g√§ller det sistnamnda anf√∂rde utbildningsminister Tomas √Ėstros i en artikel i G√∂teborgs-Posten f√∂ljande:

"För att överbrygga det avstånd många upplever till högskolan införs collegeutbildnignar bestående av både högskoleutbildning och gymnasieutbildning. Genom att fungera som en brygga mellan utbildningssystemen i gymnasieskolan och högskolan blir collegeutbildningen ett viktigt verktyg i ett mer aktivt arbete för en breddad rekrytering. Gymnasiedelen av collegeutbildningen är avsedd att ge högskolebehörighet medan den poänggivande högskoledelen ska stärka kompetensen och därmed ge studenten bättre förutsättningar att klara krävande högskolestudier. På så sätt kan även den som är studieovan eller har gått en mer yrkesinriktad gymnasieutbildning skaffa sig de reella och formella förkunskaper som en högskoleutbildning kräver. Ett intressant sätt att organisera collegeutbildning på är att engagera folkuniversitet eller folkhögskolor som med sin utbildningstradition kan erbjuda nya vägar att finna studenter och göra övergången till högskolestudier mindre dramatisk."

Folkbildningsrådet har fått i uppdrag att vidarebefordra informationen
och bifogar för kännedom:

- Förordningen SFS 2001:935
- Inbjudan att söka medel
- Ansökningsblanketten
-------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB