Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Remiss Vuxenstudiebidraget
Publicerad: 2002-02-01

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Remiss Vuxenstudiebidrag.pdf 41Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2002-02-01
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
------------------------------------------------
FBRs yttrande över vuxenstudiebidraget
------------------------------------------------
Folkbildningsrådet har i dag lämnat sitt yttrande (se bilaga) betr. utbildningsdepartementets promemoria kring det nya vuxenstudiebidrag som införs fr.o.m. den 1 januari 2003 och därvid ersätter det nuvarande särskilda utbildningsbidraget (ubs).

I promemorian tas frågor upp kring den praktiska tillämpningen av främst kommunens medverkan vid fördelningen av det nya studiestödet.
En särskild proposition kring vuxenstudiebidraget skall lämnas till riksdagen i mars månad.

Förslagen om det nya vuxenstudiestödet och FBRs tidigare kommenatrer kring detta finns redovisat i FBR informerar i februar och mars månader 2001.
--------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB