Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Regional tillväxt och rekrytering
Publicerad: 2002-02-04

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
F√∂rord regional samverkan.pdf 61Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2002-02-04
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
------------------------------------------------
Statligt stöd för regional tillväxt och
rekrytering till högre utbildning
------------------------------------------------
Regeringen föreslog i propositionen En politik för tillväxt och
livskraft i hela landet (prop. 2001/02:4) att 50 miljoner kronor ska
avsättas årligen under perioden 2002-2004 för att stimulera regionalt
samarbete om högre utbildning, i syfte att skapa hållbar tillväxt i
regionen och samtidigt främja rekryteringen till högskolan.

Regeringen har nyligen beslutat att inrätta en delegation för regional samverkan
om högre utbildning. Delegationen får i uppgift att stimulera regionalt
samarbete mellan universitet och högskolor och kommuner, landsting,
länsstyrelser eller motsvarande organ. Delegationen kommer att ha totalt
150 miljoner kronor att fördela till samverkan kring högre utbildning
under tre år.

Resurserna ska användas för projekt och andra insatser som utformats av
universitet och högskolor i samarbete med kommuner, landsting,
länsstyrelser eller motsvarande organ utifrån regionens egna
f√∂ruts√§ttningar och behov. Delegationens arbete ska p√•g√• √•ren  
2002 - 2004.

Delegationen för regional samverkan om högre utbildning har följande sammansättning:

Lorentz Andersson      Landsh√∂vding i V√§sterbottens l√§n (Ordf√∂rande)
Sune Berger               Professor i kulturgeografi vid Karlstads universitet
Ulf Edlund                  Professor i organisk kemi vid Ume√• universitet
Britt-Marie Ekengren   Utbildningsdirekt√∂r vid L√§nsstyrelsen i G√§vleborgs l√§n
Christer Graneg√•rd      Arbetsmarknadsdirekt√∂r vid L√§nsstyrelsen i Gotlands l√§n
Anna Lundgren           Studerande vid √Ėrebro universitet
Ewa Magnusson         Generaldirekt√∂r (Verkst√§llande ledamot)
Kristina M√•rtensson    LO-ekonom
Hasse Oden√∂             Rektor f√∂r M√§lardalens h√∂gskola

Det kan kanske vara av intresse för studieförbund och folkhögskolor att kontakta sina hemkommuner och landsting/regioner för att markera sin möjlighet att delta i projekt
av tillväxt- och rekryteringskaraktär.

För kännedom bifogas därför regeringens förordning om statligt stöd för regional tillväxt och rekrytering till högre utbildning (bilaga).
-------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB