Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Kompetensutveckling av SFI-lärare
Publicerad: 2002-02-14
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2002-02-14
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
------------------------------------------------
Kompetensutveckling av SFI-lärare
-----------------------------------------------

Folkbildningsrådet har varit inbjuden till överläggningar med Skolverket som fått regeringens uppdrag att utveckla sfi-lärarnas kompetens.

Programmet skall syfta till att minst 750 lärare inom sfi fÃ¥r möjlighet att utveckla sin kompetens inom omrÃ¥dena ämnesteori, didaktik och metodik i svenska som andrasprÃ¥k. Uppdraget genomförs i samarbete med Nationellt centrum för sfi och svenska som andrasprÃ¥k.  Regeringen har anvisat medel som skall användas till utbildningskostnader. Övriga kostnader (vikarier, resor m.m.) för arbetsgivaren stÃ¥ för.

Under vårterminen erbjuds ett antal högskolekurser på vardera 5 poäng vid fyra olika universitet och högskolor. Information finns på www.skolverket.se/studier/komp/index.shtml. Ytterligare högskolekurser kommer att erbjudas under hösten 2002.

Skolverket kommer nu att inbjuda också andra utbildningsanordnare som kan erbjuda kompetensutveckling för sfi-lärarna i andra former t.ex. seminarier, studiedagar, studiecirklar, distanskurser etc.

För folkhögskolor och studieförbund kan det vara av intresse att erbjuda kompetensutveckling inom omrÃ¥den där folkbildningen besitter särskilda kunskaper och erfarenheter. Det kan gälla pedagogik för särskilda mÃ¥lgrupper som  exempelvis funktionshindrade invandrare, kulturfrÃ¥gor, speciell metodik etc. Man kan ocksÃ¥ samverka med andra anordnare inom omrÃ¥det.

Om intresse finns att medverka som anordnare av kompetensutveckling kan man kontakta Eva Jönsson, Skolverket eller Catarina Littman, Nationellt centrum för sfi och svenska som andrasprÃ¥k, Lärarhögskolan i Stockholm.  

Skolverket kommer inom kort med en officiell inbjudan med fakta om tillvägagångssätt, finansiering mm.
------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB