Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Styrelsen för Nationellt centrum för flex
Publicerad: 2002-02-20
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2002-02-20
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
--------------------------------------------------
Styrelsen för
Nationellt centrum för flexibelt lärande
---------------------------------------------------
Regeringen har kompletterat styrelsen för Nationellt centrum för flexibelt lärande, Hässleholm med ett par representanter för folkbildningen:

Tage Johansson, rektor på Runö folkhögskola och
Kerstin Sassola, avdelningschef vid Folkuniversitetet i Lund.

Det planeringsråd för folkbildningsfrågor som funnits på den tidigare Distansutbildningsmyndigheten i Härnösand kommer, enligt uppgift, också att fungera som planeringsråd för Nationellt Centrums folkbildningsdel t.o.m. den 30 juni i år.
-----------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB