Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Handikappåret 2003
Publicerad: 2002-02-22
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2002-02-22
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
----------------------------------------------------
Sisus skall samordna handikappåret 2003
----------------------------------------------------

Regeringen har utsett Statens institut för särskilt utbildningsstöd, Sisus, till nationellt samordningsorgan för handikappåret 2003.

EU har utropat år 2003 till ett Europeiskt handikappår. Syftet är att öka medvetenheten om funktionshindrades rätt till skydd mot diskriminering, men också att uppmuntra till reflektion och diskussion om vilka åtgärder som krävs för att främja lika möjligheter för
funktionshindrade män och kvinnor i Europa.

I uppdraget som nationellt samordningsorgan ingår att anordna en invigningskonferens och andra möten, genomföra informationsinsatser av olika slag samt hantera ansökningar om bidrag för aktiviteter under året. Insatserna under det Europeiska handikappåret ska stärka samarbetet och erfarenhetsutbytet mellan olika aktörer på området med fördjupad samverkan och förankring i handikapprörelsen. Ett samarbete
med media ska också etableras.

En referensgrupp kommer att utses med representanter för handikapporganisationerna, Sisus, Socialdepartementet och eventuellt andra viktiga aktörer.

Betr. kontaktperson m.m. se Sisus hemsida www.sisus.se

Anm.

Sisus övergripande uppgift som myndighet är att förbättra förutsättningarna för utbildning och studier för unga och vuxna med funktionshinder. Sedan den 1 juli 2000 har Sisus dessutom i uppdrag att verka för ökad kompetens om bemötande av personer med funktionshinder.
-----------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB