Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Kommun- och landstingsbidragsutvecklingen
Publicerad: 2002-03-04

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Rapp kom o lt 2001.pdf 199Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2002-03-04
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-----------------------------------------------------
FBRs rapport betr. kommunernas och landstingens bidrag till studiefölrbund och folkhögskolor
-----------------------------------------------------
Folkbildningsrådet har enligt regeringsbeslut (riktlinjer 2000-12-21) fått i uppdrag att redovisa utvecklingen av kommunernas bidrag och landstingens bidrag till studieförbund respektive folkhögskolor. Redovisningen skall visa relationen mellan statens bidrag och kommunernas bidrag på nationell nivå.
Rådet lämnade sin rapport till regeringskansliet den 28 februari.

Sammanfattning
Kommunernas stöd till studieförbunden har sedan 1991 minskat från 663 mkr till knappt 455 mkr år 2001, d v s med över 31%. Per invånare har de kommunala bidragen minskat från 77:50 kr till 51:20 kr.

Kommunbidragen storlek relaterat till statens bidrag har blivit allt lägre. År 1991 motsvarade kommunbidraget ca 55% av statens bidrag till studieförbunden. År 2001 är motsvarande relation 37%. Under senaste femårsperioden utgör minskningen ca 10 procentenheter.

När det gäller landstingens bidrag till folkhögskolornas verksamhet är bidragsförändringarna marginella. Landstingsbidragens storlek motsvarar ca 35% av det totala statsbidraget till folkhögskolorna.

För kännedom översändes rapporten i sin helhet (bilaga).

OBS!  Ersätter tidigare sänt meddelande vad gäller bilagan!

----------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB