Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


FBRs uppföljning av folkhögskolor år 2001
Publicerad: 2002-03-04

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Uppf√∂ljning fhsk 2001.pdf 68Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2002-03-04
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-----------------------------------------------
FBRs uppföljning av folkhögskolorna
-----------------------------------------------
Folkbildningsrådet genomför under perioden 2001 till 2003 en förstärkt uppföljning av ett antal statsbidragsvillkor och därmed sammanhängande frågeställningar beträffande folkhögskolor och studieförbund. Folkbildningsrådets uppföljning skall främst inriktas på att studera skolornas och studieförbundens eget målstyrnings-, uppföljnings- och utvärderingsarbete.

Inom folkhögskoleområdet finns 147 självständiga statsbidragsmottagare, som via sina styrelser har att svara för att både egna målen och de gällande statsbidragsvillkoren är uppfyllda. Den största uppföljningsinsatsen utgörs av den regelbundna verksamhetsredovisningen till Folkbildningsrådet, en rapportering som är både omfattande och detaljrik inom folkhögskoleområdet. Via denna rapportering visar skolorna att de kvantitativa kraven för erhållet statsbidrag är uppfyllda. Komplexiteten i redovisningen ställer samtidigt höga krav på skolorna i fråga om kompetent personal och säkra rutiner.

Den förstärkta uppföljningen från Folkbildningsrådet avser att fånga upp andra sidor av skolornas inre arbete är vad som kommer fram i den direkta verksamhetsredovisningen, nämligen målstyrning, uppföljning och utvärdering. Det är p.g.a. skolornas antal inte möjligt att genomföra uppföljningen i form av heltäckande besök eller andra direktkontakter med samtliga skolor.

I stället har Folkbildningsrådet valt att pröva vad skolornas ordinarie styrdokument och verksamhetsberättelser kan ge för information om de aktuella frågeställningarna. Dokumenten studeras årligen med en tredjedel per år; under 2001 har 50 skolor studerats. Dokumentstudierna kompletteras med några besök vid de studerade skolorna. Sex besök har genomförts under hösten 2001. Slutligen har de observationer Folkbildningsrådet gjort under uppföljningsarbetet varit föremål för diskussion vid ett seminarium med företrädare för folkhögskolorna i januari 2002.

För kännedom bifogas en sammanfattande genomgång av dokumenten och besöken och därefter ett antal slutsatser och kommentarer (bilaga).
----------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB