Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Folkbildningsrådet i riksdagsdebatt
Publicerad: 2002-03-12
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2002-03-12
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
---------------------------------------
Folkbildningsrådet som modell
för bidragsfördelning
---------------------------------------
Riksdagsledamoten Nils-Erik Söderqvist (s) hade interpellerat till socialminister Lars Engqvist
kring frågan om ett ökat stöd till nykterhetsorganisationernas basverksamhet. I den debatt som fördes mellan dem i riksdagen den 8 mars togs Folkbildningsrådet upp som exempel
på en lyckad modell för statsbidragsfördelning .

Lars Engqvist anförde bl a:

"Under flera år hade jag förmånen att vara ordförande i Folkbildningsrådet. Folkbildningsrådet är en spännande organisation. Den arbetar på regeringens uppdrag med att fördela stöd till
folkbildningsorganisationerna och till landets folkhögskolor. Där har man använt ett system som också gäller för idrottsrörelsen, nämligen att man överlåter till organisationerna själva att fördela bidragen efter ett mycket bestämt regelverk. Den stora utmaningen där handlade om att förhindra att stödet bara konserverade den gamla strukturen och istället öppna för nya folkbildningsorganisationer och nya folkhögskolor. Den stora testen blev när idrottsrörelsen startade en egen folkbildningsorganisation. Folkbildnignsrådet klarade det provet och såg till så att stödsystemet kunde utvecklas."

Nils-Erik Söderqvist, som pläderade för ett starkt organisationsengagemang vad gällde statsbidragsfördelningen till nykterhetsorganisationerna, framhöll att han gärna hade sett att
regeringen infört samma system som nu tillämpas för folkbildningens del inom nykterhetsområdet.

---------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB