Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Projektmedel för utv av flexibelt lärande
Publicerad: 2002-03-14

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
CFL blankett.pdf 200Kb
CFL Projektansökan.pdf 85Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2002-03-14
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-------------------------------------------------
Projektmedel från
Nationellt Centrum för Flexibelt Lärande
-------------------------------------------------
Den nya statliga myndigheten Nationellt Centrum för Flexibelt Lärande (tidigare
folkbildningsdelen av Distum samt SSV) fördelar i en första omgång 5 mkr till
studieförbund och folkhögskolor för lokala utvecklingsprojekt rörande utveckling av
flexibelt lärande inom folkbildningen. Ansökningstiden utgår den 15 april.

För kännedom bifogas inbjudan att söka medel samt ansökningsblanketten (bilagor).
---------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB