Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Individuell kompetensutveckling
Publicerad: 2002-03-14

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Pressmeddelande IKS.pdf 10Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2002-03-14
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
------------------------------------------
Individuell kompetensutveckling
------------------------------------------
I bl.a. FBR Informerar den 7 april 2001 redovisade vi läget betr. det pågående beredningsarbetet inom regeringskansliet kring betänkandet SOU 200:119 om individuellt komptenssparande. Närmast i form av den bilagda skrivelse som rådet lämnat till Näringsdepartementet. Sedan dess har en fortsatt lång beredningsprocess ägt rum.

Som framgått av media har nu regeringen kommit överens med de två samarbetspartierna
(mp och v) om innehållet i en proposition som kommer att lämnas den 15 april. Den kommer sedan att följas upp med kompletterande förslag under hösten. Riksdagen kan sedan fatta beslut och ikraftträdandet kan ske under år 2003.

För kännedom bifogar vi ett pressmeddelande från Näringsdepartementet (bilaga).

Av statsrådskommentarer framgår att vad gäller "avdragsgilla utbildningar" handlar det fortfarande om det breda synsätt som föreslogs i betänkandet. Därmed förutsätter vi att såväl folkhögskolekurser som studiecirklar skall plats in i det nya systemet.

Folkbildningsrådet kommer fortsätta att bevaka frågorna samt eventuella förslag om införande av utbildningsregister och finansieringen av detta m m. I dagens läge har vi inte kunnat få information om sådana förslag läggs redan i april månad eller kommer senare under hösten.
---------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB