Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Statsbidrag till nya folkhögskolor och st
Publicerad: 2002-03-19
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2002-03-18
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
----------------------------------------------
Statsbidrag till nya folkhögskolor och studieförbund?
----------------------------------------------
Under 1990-talet har Folkbildningsrådet vart tredje år tagit ställning till ansökningar om statsbidrag till nya folkhögskolor. Senaste ansökning- och beslutstillfället var 1999 då
Hällefors folkhögskola beviljades eget statsbidrag fr o m den 1 juli år 2000.

Den 1 mars var sista datum för den nya ansökningsomgången. Utifrån förra årets styrelsebeslut gällde samma datum för också ansökan om statsbidrag som nytt studieförbund.

Ansökningar om statsbidrag till folkhögskolor

Följande ansökningar om statsbidrag till nya folkhögskolor hade inkommit :

Namn                            Ort                     Huvudman
SOL folkh√∂gskola                        Stockholm               Sveriges Muslimska Demokratiska
                                                                Riksf√∂rbund

S:ta Elisabeths folkh√∂gskola   G√∂teborg         Stiftelsen Sveriges Katolska
                                                                folkh√∂gskola

Biskopsg√•rdens folkh√∂gskola  G√∂teborg              F√∂rening med stadsdelsn√§mnd och
                                                                bostadsbolag

Den glokala folkh√∂gskolan       Malm√∂           Folkbildningsf√∂reningen i Malm√∂

Kustparksskolan                  F√•r√∂sund,      F√∂rening med Visby stift, studief√∂r-
                                        Gotland         bund, Hasselar√∂relsen, Gotlands
                                                                kommun m fl

Som beredningsgrupp för folkhögskoleansökningarna har rådets styrelse utsett
Margareta Karlsson (RIO , Hans √Öhlund (Lf)  samt Leif Pettersson fr√•n Folkbildningsr√•dets styrelse med Signild H√•kansson som sekreterare.
.
Ansökan om statsbidrag till nytt studieförbund

Vidare har en ansökan inkommit om statsbidrag till Islamiska Studieförbundet i Sverige. Huvudman för det nybildade studieförbundet är Islamska Förbundet i Sverige i nära samverkan med Sveriges Muslimska Råd vars sex riksorganisationer beräknas gå in som medlemmar i studieförbundet.

Tidigare har Sverok (Sveriges Roll- och konfliktspelförbund) fått förlängd ansökningstid till månadsskiftet april/maj månad.

Folkbildningsrådet kommer därmed senare i vår att utse en beredningsgrupp för studieförbundsansökningarna.
--------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB