Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Nytt rekryteringsbidrag för vuxnas lärand
Publicerad: 2002-03-20

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Pressmed Utbildningsdep.pdf 9Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2002-03-20
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
---------------------------------------------------------
Propositionen om det nya rekryteringsbidraget
för vuxnas lärande
---------------------------------------------------------
I samband med förra Ã¥rets proposition om vuxnas lärande samt i vÃ¥rpropositionen redovisade regeringen sin avsikt att Ã¥terkomma med ett nytt kompletterande studiestöd - rekryteringsbidrag för studerande över 25 Ã¥r som är eller riskerar att bli arbetslösa. Stödet skulle utgÃ¥ i maximalt  50 veckor för studier pÃ¥ grundskole- och gymnasienivÃ¥ med ett bidrag pÃ¥ tvÃ¥ nivÃ¥er, ca 7 400 kr eller ca 9 000 kr.

Som grund för den kommande propositionen tog sedan en arbetsgrupp i utbildningsdepartementet fram en promemoria som Folkbildningsrådet yttrat sig över
(se FBR Informerar 2002-02-01). Rådet hade bl a synpunkter på den kommunala beredningsprocessen av studiestödsansökningarna.

I pressmeddelande från utbildningsdepartementet ges några kommentarer kring innehållet i
propositionen. För kännedom bifogas detta (bilaga).

Vi återkommer eventuellt med ytterligare informationer sedan vi tagit del av propositionen i sin helhet.
-------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB