Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Ansökningar till Rekryteringsdelegationen
Publicerad: 2002-04-09
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2002-04-09
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-----------------------------------------------------
Ny ansökningsomgång hos Rekryteringsdelegationen
-----------------------------------------------------
I FBR Informerar den 25 januari redovisade möjligheten att söka medel till insatser för breddad rekrytering till universitet och högskolor. Delegationen återkommer nu med en ny ansökningsomgång och vi vidarebefordrar deras information:

"I dagarna skickar Rekryteringsdelegationen Ã¥terigen ut inbjudan att söka medel  för att främja och bredda rekryteringen till högskolan. Jämfört med förra ansökningsomgÃ¥ngen är
ansökningshandlingarna något modifierade; t.ex. är syftet - som är att på sikt minska
snedrekryteringen till högre utbildning- tydligare  betonat. Inbjudan skickas till högskolor, skolchefer/ motsvarande i  kommuner samt via FolkbildningsrÃ¥det".

Inbjudan, inklusive anvisningar och  blankett kan även beställas frÃ¥n delegationens kansli:
elin.jagervall@education.ministry.se 08- 405 29 95
kristina.julin@education.ministry.se  telefon 08/ 405 22 66.
-------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet, vilken dessutom är åtkomlig från rådets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se och finns också i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.se
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB