Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Svarsblankett - 120 mkr till folkhögskol
Publicerad: 2002-04-15

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Inventeringsblk.pdf 65Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2002-04-12
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
---------------------------------------------------------
Inventering av folkhögskolornas medverkan
inom särskild utbildningssatsning för personer inom Aktivitetsgarantin
---------------------------------------------------------
Med hänvisning till den information vi sänt tidigare i dag kring utbildningssatsningen för personer inom Aktivitetsgarantin översänder vi den svarsblankett som skall vara Folkbildningsrådet tillhanda senast den 22 april (bilaga).

Blanketten tillsammans med ett följebrev kommer också brevledes att finnas hos folkhögskolorna måndagen den 15 april (om posten fungerat). Glöm inte att del av också följebrevet.
---------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB