Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Prop. om individuell kompetensutveckling
Publicerad: 2002-04-16

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
prop indiv komputv.pdf 203Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2002-04-16
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
---------------------------------------------------------
Regeringens proposition (2001/02:175)
Individuell kompetensutveckling
---------------------------------------------------------
För kännedom bifogas en kortfattad sammanställning av regeringens proposition om individuell kompetensutveckling med en kommentar från Folkbildningsrådet (bilaga).

Näringsdepartementets pressmeddelande samt propositionen i sin helhet kan hämtas via internet

---------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB