Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Info 3 SAGA-anslaget
Publicerad: 2002-04-25

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
lankontaktfhsk_gar.pdf 22Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2002-04-18
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-----------------------------------------------------------
Info 3   SAGA-anslaget
           L√§nsarbetsn√§mndernas
            kontaktpersoner
-----------------------------------------------------------
För kännedom bifogas en lista på länsarbetsnämndernas kontaktpersoner för folkhögskolekurser för deltagare i aktivitetsgarantin (bilaga).

I √∂vrigt kan n√§mnas att ett 30-tal folh√∂gskolor redan kommit in med sina svarsblanketter. Intresset  att delta som utbildningsanordnare √§r stort och en tredjedel av skolorna har bed√∂mt det som m√∂jligt att anta kursdeltagare redan i v√•r.

Med anledning av nya inkomna fr√•gor vill vi betona att i detta l√§ge skall folkh√∂gskolorna enbart bed√∂ma sina egna resurser vad g√§ller tillg√•ng av l√§rare, undervisningslokaler m.m. En samman- st√§llning av de uppgifter som kommer in √∂verl√§mnas p√• tisdag i n√§sta vecka till AMS samt l√§nsarbetsn√§mnderna. Samtidigt redovisar vi resultaten av inventeringen  f√∂r folkh√∂gskolorna och g√∂r en prognos om statsbidragen r√§ckker till allt som skolorna bed√∂mer sig kunna genomf√∂ra (f√∂rutsatt att kursdeltagare finns).

Vi förutsätter sedan att en snabb dialog inleds mellan länsarbetsnämnderna/arbetsförmedlingarna
och folkhögskolorna. Den första prioritetsordningen måste naturligtvis handla om att söka ta fram
deltagare till vårkurserna och sedan får man gå vidare vad gäller höstens kurser.

Två länsarbetsnämnder har redan beslutat att kalla folkhögskolorna till länsvisa överläggningar och vi hoppas detta exempel sprider sig runt om i landet. Sedan måste överläggningar föras direkt mellan länsarbetsnämnden/arbetsförmedlingen och folkhögskolan kring den specifika antagnings- situationen. Vad vi förstår har också sådana samtal redan inletts på en del platser.

OBS!  Gl√∂m inte att svarsblanketten skall vara Folkbildningsr√•det tillhanda
           senast m√•ndagen den 22 april f.m.
---------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB