Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Info 4 Folkhögskolorna satsar på SAGA
Publicerad: 2002-04-25

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Info 4 .pdf 42Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2002-04-26
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
------------------------------------------------------
Info 4   Stark folkhögskolesatsning pÃ¥                        personer inom aktivitetsgarantin
           (SAGA-anslaget)
-------------------------------------------------------
Över 50 av folkhögskolorna har anmält att man kan bereda utbildningsplatser inom aktivitetsgarantin för ca 1 800 deltagare i kurser som startar under perioden maj-juli.
För kurser som startar fr.o.m. augusti har över 140 folkhögskolor anmält möjligheten att bereda ca 5 600 personer plats i nya kurser eller i form av extrakurser på de vanliga allmänna folkhögskolekurserna. Folkhögskolorna har därmed visat ett mycket
starkt engagemang för den av regeringskansliet initierade nya utbildningssatsningen (se tidigare FBR informationer).

För kännedom bifogas en kort kommentar till den genomförda inventeringen samt
FolkbildningsrÃ¥dets bedömning kring den fortsatta rekryteringen samt hur rÃ¥det fortsättningsvis fördelar statsbidragen m m  (bilaga).
----------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB