Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Folkbildningfrågor i riksdagsdebatt
Publicerad: 2002-05-03
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2002-05-03
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
------------------------------------------------------
Folkbildningsfrågor i riksdagsdebatten
den 18 april
-------------------------------------------------------

I samband med riksdagens behandling av kulturutskottets betänkande 2001/02 KrU15 Allmän kulturverksamhet berördes också anslagen till folkbildnignen i ett replikskifte
mellan √Öke Gustavsson (s) samt Inger Davidsson (kd) och Ana Maria Narti (fp):

Anf. 12 INGER DAVIDSON (kd) replik:
Herr talman! Jag ska bara ge en mycket kort kommentar. Vi befinner oss i Sverige nu, och vi har haft en borgerlig regering under 90-talet. Kulturen fick inte vidkännas några nedskärningar trots att vi hade ett budgetläge som beskrivs som lika uselt som under 30-talet.

Anf. 13 √ÖKE GUSTAVSSON (s) replik:
Herr talman! Det d√§r st√§mmer inte riktigt, Inger Davidson. En stor nedsk√§rning drabbade folkbildningen. Folkbildningen √§r ett av de sju kulturpolitiska m√•len som √§r uppsatta, s√• detta tycker jag var ganska allvarligt. Det har tagit l√•ng tid att reparera de nedsk√§rningar som skedde d√•. Fr√•gan √§r ‚Äď om man ska vara sj√§lvkritisk ur socialdemokratisk synpunkt ‚Äď om vi ens nu har klarat upp att fullt ut restaurera det som h√§nde f√∂r folkbildningen, f√∂r studief√∂rbunden och f√∂r folkh√∂gskolorna.

Anf. 14 INGER DAVIDSON (kd) replik:
Herr talman! På det området får folkbildningen fortfarande vidkännas nedskärningar på vissa håll. Nu talar jag om de statliga bidragen. Kulturanslagen sänktes inte, utan de ökade snarare något under de här åren. Det var under en borgerlig regering i Sverige.

Anf. 15 √ÖKE GUSTAVSSON (s) replik:
Herr talman! Jag vet inte om Inger Davidson något leker med statistiken här. Jag säger att i folkbildningen ingår bildningssträvanden, och bildningen är ett av de nationella kulturpolitiska målen. De statliga anslagen till folkbildningen skars ned under den borgerliga regeringen. Vi har under den nuvarande regeringen successivt försökt att lyfta upp dem. Detta tror jag är ovedersägligt.

Anf. 16 ANA MARIA NARTI (fp) replik:
Herr talman! Jag skulle vilja påminna Åke Gustavsson om att det finns stora skillnader mellan den svenska borgerligheten och den borgerliga regering som nu agerar i Danmark. Det är principiella, ideologiska skillnader som har fått uttryck i tydliga uttalanden.
När det gäller kulturen känner jag mig mycket säker vad gäller den svenska borgerligheten, men jag tror inte att det finns ett enda parti i Sverige som kan svära sig helt fritt från skuld när det gäller fattigdom i kulturlivet.

Anf. 17 √ÖKE GUSTAVSSON (s) replik:
Herr talman! Nej, det tror inte jag heller. Däremot handlar det om vilka ambitioner man har. Jag noterade med viss glädje att Ana Maria Narti sade i sitt anförande att det är viktigt att markera att kulturen utanför de stora centren inte glöms bort. Det tror jag också. Men jag tror också att det är hög tid att gå från ord till handling, dvs. att också från statens synpunkt satsa mer pengar på kulturen runtom i landet. I det fallet tror jag att folkbildningen genom studiecirklar och i sin verksamhet på folkhögskolor osv. är ett viktigt inslag i byggandet av det kulturella nätverket och i stimulansen för att alla människor ska kunna ta del av de kulturella värdena.
Det √§r bara att notera ‚Äď och s√• sker ju nu till protokollet ‚Äď att Ana Maria Narti tar avst√•nd fr√•n den borgerliga politiken s√•som den f√∂rs av Danmarks regering.

Anf. 18 ANA MARIA NARTI (fp) replik:
Herr talman! Det är inte svårt att ta avstånd från den politiken när vi vet vad som händer i Danmark. Det gäller inte i första hand kulturen, utan det gäller den mycket allvarliga frågan om relationen till olika etniska grupperingar i Danmark. Vi vet att vi har en helt annan inställning i Sverige.
Vi har också ett mycket bättre politiskt klimat i Sverige, och för det ska vi skatta oss lyckliga. Hittills har vi varit skonade från det som hände under tiden som Ny Demokrati var cirkus nummer ett i Sverige i politiken.
För att gå tillbaka till kulturen är jag precis som Åke Gustavsson en mycket stor vän av folkbildningen. Vem var det som skriftligen försvarade ABF-huset i Stockholm när vissa diskussioner fördes om att detta hus skulle säljas? Det var folkpartisten Ana Maria Narti. Vi har ingen annan inställning gentemot folkbildningen. Det som skedde då får vi ta och analysera i lugn och ro, men jag kan lova att vi kommer att jobba för en utveckling av folkbildningen också när vi befinner oss i regeringsställning.

Anf. 19 √ÖKE GUSTAVSSON (s) replik:
Herr talman! Jag noterar med glädje på denna punkt att jag inte har någon annan uppfattning i anledning av vad Ana Maria Narti sade i sin replik.
---------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB