Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Rekryteringsdelegationens projektbidrag
Publicerad: 2002-05-03
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2002-05-03
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
--------------------------------------------------
Rekryteringsdelegationen har fördelat
35 mkr för projekt som breddar rekryteringen till högskolorna
---------------------------------------------------
Rekryteringsdelegationen, regeringens inrättade delegation för mångfald
i högskolan, har i dagarna beviljat 35 miljoner kronor till åtgärder för
breddad rekrytering till högskolan. Det är totalt 31 projekt drivna av
högskolor, folkhögskolor, Komvux och gymnasieskolor som fått pengar vid
den första ansökningsomgången.

Rekryteringsdelegationen har sammanlagt 120 miljoner att f√∂rdela under 3 √•r. √Ąven om intresset varit stort f√∂r att s√∂ka medel, finns det utrymme f√∂r att bevilja fler projekt.

- Vi har fått många ansökningar, vilket visar på ett engagemang för att
åstadkomma en öppen högskola. Vi har beviljat medel till olika typer av
projekt, från collegeutbildningar som är en brygga mellan gymnasieskolan
och högskolan, samarbetsprojekt mellan gymnasieskolor och högskolor,
till olika stödinsatser för att högskolan ska kunna ta hand om nya
studentgrupper, säger Erik Nilsson, ordförande i Rekryteringsdelegationen.

- Det är mycket glädjande att intresset är så stort för att söka medel
för att främja och bredda rekryteringen till högskolan. Målet är att
minska den sociala och etniska snedrekryteringen till högre utbildning,
s√§ger utbildnings- och forskningsminister Thomas √Ėstros.

Bland de 53 projekt som beviljats medel finns från folkbildningen med
Eslövs folkhögskola och projektet Mångfaldskurs - Nya grupper till högskolan.

Listan över samtliga beviljade projektbidrag kan hämtas via

Rekryteringsdelegationen
Delegationen förfogar över 40 miljoner per år under tre år. Under våren
2002 finns två ansökningstillfällen 1 mars och 15 maj. Delegationen har
ett uttalat mandat att arbeta okonventionellt och flexibelt. Högskolor och andra utbildningsanordnare har inbjudits att ansöka om projektmedel.
Se tidigare FBR Infomeddelanden-------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB