Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Ökat landstingsbidragsstöd till folkhögsk
Publicerad: 2002-05-03
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2002-05-03
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-----------------------------------------------------
Landstingsbidraget till folkhögskolorna
höjs till 340 kr år 2003
-----------------------------------------------------
Landstingsförbundet har i sin nya rekommendation för år 2003 (A 02:16) beslutat
om en höjning av de nuvarande 325 kronorna till 340 kronor per vecka. Rekommendationen avser interkommunala ersättningar för utbildning vid landstingens/regionernas folkhögskolor samt för bidrag till stiftelse- och rörelsefolkhögskolor utanför det egna området.

Bidraget till folkhögskolorna har legat på nivån 325 kr per vecka sedan år 1997.
-------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB