Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Globkomutredningen
Publicerad: 2002-05-06

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Globkom smtf.pdf 941Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2002-05-06
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-----------------------------------------------------
Globkomutredningens betänkande
-----------------------------------------------------
En rättvisare värld utan fattigdom ( SOU 2001:96)
- betänkande från den parlamentariska kommittén om Sveriges politik för global
  utveckling - Globkom.

För kännedom översänder vi en sammanfattning av betänkandet (bilaga).
Detta kan i sin helhet beställas hos Fritzes förlag Tel. 08-690 91 90.

Folkbildningsrådet och Studieförbundet Vuxenskolan är remissinstanser.
Remissvaren ska vara inlämnade senast den 1 oktober till Utrikesdepartementet.

Folkbildningrådet ser gärna att fler studieförbund och folkhögskolor lämnar synpunkter på betänkandet. Antingen direkt till UD eller som underlag för rådets remissvar.

Folkbildningsrådet arrangerar också en konferens den 19 september på Norra Latin i Stockholm kring internationella frågor. Ett av seminarierna kommer att behandla Globkombetänkandet.
-------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB