Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Delegationen för regional samverkan om hö
Publicerad: 2002-05-07

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Projektansökan.pdf 25Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2002-03-11
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
------------------------------------------------------
Delegationen för regional samverkan om högre utbildning utlyser projektmedel för samarbete som ökar tillväxten och främjar rekryteringen till högre utbildning
---------------------------------------------------------
I FBR Informerar den 4 februari informerade vi om den av regeringen upprättade delegationen för regional tillväxt och rekrytering till högre utbildning samt möjligheten för studieförbund och folkhögskolor att kontakta kommunerlLandsting/regioner för att markera sitt intresse att delta i projekt av tillväxt och rekryteringskaraktär. Vidare bifogades regeringsförordningen.

I detta meddelande bifogas den skrivelse samt ansökningsblankett (bilaga) som delegationen nyligen sänt ut till kommuner. landsting, länsstyrelser samt universitet och högskolor.

Där har också markerats att "samverkan med folkhögskolor och studieförbund bör övervägas".
----------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet, vilken dessutom är åtkomlig från rådets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se och finns också i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.se
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB