Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Folkbildningens framtidsbilder
Publicerad: 2002-05-23
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2002-05-23
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
----------------------------------------------------------------
Regeringsbeslut om 2,5 mkr för genomförande av folkbildningens egna idé- och framtidsdebatter
----------------------------------------------------------------
För kännedom bifogas följande pressmeddelande från dagens regeringsbeslut:


Folkbildningens "framsyn"

Regeringen har i dag beslutat att tilldela 2,5 miljoner kronor till
Folkbildningsrådet för att få en framtidsbild formulerad av
folkbildningen.

En statlig utvärdering pågår för att belysa om staten nått sina syften
med statsbidraget till folkbildningen.

För att folkbildningen, parallellt med den statliga utvärderingen, ska
ges möjlighet att presentera sin vision av framtidens folkbildning, har
regeringen i dag beslutat att ställa 2,5 miljoner kronor till
Folkbildningsrådets förfogande.

Genom dessa medel vill regeringen stimulera folkbildningen till att föra
en idé- och framtidsdebatt med ett brett deltagande av folkbildare,
forskare och representanter för andra berörda aktörer. Resultatet ska
redovisas till regeringen i mars 2004.

- Med ett sådant kompletterande underlag, som är framarbetat och
förankrat inom folkbildningen, kommer vi att få en god bild över
folkbildningens möjligheter i framtiden, säger utbildningsminister
Thomas Östros i en kommentar.

---------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB