Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Folkbildningsdebatt i riksdagen
Publicerad: 2002-05-23

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Riksdagsdebatt 21 maj.pdf 35Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2002-05-23
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
----------------------------------------------------------------
Thomas Östros debatterade folkbildningsfrågor
i riksdagens kammare
----------------------------------------------------------------
Utbildningsminister Thomas Östros debatterade folkbildningsfrågor i riksdagen den 22 maj.

Detta utifrån en interpellation från Willy Söderdahl (v) om vad ministern ämnade göra för att folkbildningens möjligheter att fullfölja sin verksamhet ska kunna säkerställas samt hur han såg på folkbildningens roll i framtiden. Birgitta Sellén (c) hade i en liknande interpellation frågat om vilka åtgärder Östros tänker vidta för att folkbildningens betydelse och roll i samhällsarbetet utvecklas och för att förtydliga kommunernas ansvar för de principer som formats i den nationella folkbildningspolitiken.

I debatten deltog förutom Söderdahl och Sellén även Lars Hjertén (m).

För kännedom bifogas snabbprotokollet från riksdagen i sin helhet (bilaga).

Som framgÃ¥r handlade en stor del av diskussionen om vilka Ã¥tgärder som bör göras för att motverka minskningarna av kommunernas och landstingens bidrag till folkbildningen. I övrigt berördes viktiga aspekter pÃ¥ folkbildningens betydelse för samhällsutvecklingen, demokratin och folkhälsan samt människors behov av kunskap, självförtroende etc.  
-------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB