Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Info 6 SAGA-anslaget
Publicerad: 2002-05-28

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Rekv blk SAGA.pdf 124Kb
Info 6 Saga.pdf 40Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2002-05-28
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-----------------------------------------------------------------------
Info 6  Folkhögskolornas särskilda utbildningssatsning
           inom aktivitetsgarantin (SAGA-anslaget)
-----------------------------------------------------------------------
FolkbildningsrÃ¥det har per brev sänt ut information 6 till samtliga folkhögskolor med svarsblankett (särskild förtryckt sÃ¥dan för varje skola) för prognos 1 för utbildningnar för personer inom aktivitetsgarantin med stöd av det särskilda anslaget pÃ¥ 120 mkr (SAGA-anslaget). Enkäten skall vara FolkbildningsrÃ¥det tillhanda senast den 3 juni. Därefter  gör FolkbildnignsrÃ¥det en ny prognos för statsbidragstilldelningen till folkhögskolorna.

Vidare har en blankett tagits fram för skolornas rekvistion av statsbidraget.

För kännedom bifogas följebrevet samt blanketten för statsbidragsrekvistionen (bilagor).
--------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB