Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Riksdagsbeslut om rekryteringsbidraget
Publicerad: 2002-06-05
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2002-06-05
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-----------------------------------------------------
Riksdagsbeslut om rekryteringsbidraget
-----------------------------------------------------
FBR Informerar har tidigare redovisat regeringens proposition 2001/02:161 Rekryteringsbidrag vid vuxenstudier
samt de synpunkter som FBR lämnat kring bla. den föreslagna kommunala hanteringen av bidragsansökningarna.

Utbildningsutskottets majoritet har i sitt betänkande 2001/02:UbU15 bifallit regeringens förslag. Det innebär att rekryteringsbidraget införs den 1 januari 2003 samtidigt som den nuvarande bidragsformen särskilt utbildningsbidrag (ubs) upphör.

Sammanfattningsvis innebär detta:
Rekryteringsbidrag skall ha till syfte att rekrytera personer som är minst 25 år och högst 50 år, och som har kort tidigare utbildning och är eller riskerar att bli arbetslös eller har något funktionhinder. Det skall användas inom kommunernas uppsökande verksamhet för att stimulera till studier på grundskole- elelr gymnasienivå. Kommunerna skall pröva vilka personer som har förutsättningar för bidraget. Beloppet skall motsvara det ordinarie totalbeloppet i studiemedelssystemet. De som haft inkomst på en viss nivå före studierna skall kunna få 122,5% av totalbeloppet. Rekryteringsbidrag skall kunna lämnas för studier på minst 20% av heltid och under högst 50 veckor.

I en debatt i riksdagen den 3 juni mellan utbildningsminister Thomas √Ėstros och Lars Hjert√©n (m) kring invandrarflickors utbildningssituation ber√∂rdes ocks√• n√•gra spekter kring rekryteringsbidraget.

Thomas √Ėstros framh√∂ll: "Fro m n√§sta √•r har vi ocks√• ett s√§rskilt studiest√∂d och en s√§rskild satsning p√• grundvux och vuxenutbildning d√§r kommunerna f√•r ett st√∂rre ansvar att inte bara erbjuda utbildningsplats utan ocks√• kunna ge studiest√∂d i samma veva. Det √§r det nya rekryteringsbidrag som inf√∂rs den 1 januari. Det tror jag √§r ett bra arbetss√§tt n√§r det g√§ller just att motivera grupper av m√§nniskor som kan ha ett l√•ngt steg att g√• f√∂r att komma in i utbildning; att kunna erbjuda b√•de bra studieplats med h√∂g kvalitet och samtidigt erbjuda studiemedel och studieers√§ttning".

Lars Hjertén replikerade: "Det här att kommunerna ska stå för insatserna. Det finns risk i det, nämligen att kommunerna, när de står för studiebidragen,ser till sina egna verksamheter, komvux i första hand, och inte ger uppdrag till sådana som kanske är väl så bra på vuxenutbildning; jag tänker på folkhögskolor och andra. Jag talade i går med en som sysslar med precis det här inom folkbildningens ram som var orolig för detta."

Thomas √Ėstros: Jag vill ocks√• p√•peka samma sak som Lars Hjert√©n; folkh√∂gskolorna och folkbildningen f√•r icke gl√∂mmas bort i det sammanhanget. H√§r har vi en folkbildningsstruktur som √§r mycket van vid att arbeta just med fr√•gor om studiemotivation och att skapa milj√∂er som g√∂r att det h√§r trappsteget blir n√•got l√§gre och att stimulera vidare utbildning. Jag ser mycket g√§rna och ser det som kolossalt viktigt att folkbildningen blir en v√§ldigt central akt√∂r. Kommunerna ska ju f√∂ra en dialog med fackliga organisationer och arbetsgivare, men ocks√• med den viktiga folkbildningen."
--------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB