Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Folkhögskolornas anordnarskap m m
Publicerad: 2002-06-11

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
RIKTLI~2.pdf 10Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2002-06-11
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
----------------------------------------------
Riktlinjer för folkhögskolornas anordnarskap och statsbidragets avgränsning
-----------------------------------------------
Folkbildningsrådets styrelse fastställde vid sitt möte den 22-23 maj 2002 Riktlinjer för anordnarskap och statsbidragets avgränsning avseende folkhögskolorna. Det har funnits en oskriven praxis kring de här frågorna men utvecklingen ha visat att det också finns behov av vissa fastlagda principer.

Dokumentet har tagits fram i samrÃ¥d med RIO och landstingsskolorna och skall införas i Folkhögskole-Hjälpredan.  Skolornas företrädare var överens om att ett sÃ¥dant basdokument kan vara användbart som utgÃ¥ngspunkt för fördjupade diskussioner om avgränsningsfrÃ¥gor internt inom folkhögskolorna men ocksÃ¥ gemensamt skolorna emellan.

Riktlinjerna bifogas (bilaga).
------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB