Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Ny vuxenutbildningsförordning
Publicerad: 2002-06-12

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Förordning vuxenutb.pdf 123Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2002-06-12
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
----------------------------------------------
Ny förordning om statligt stöd för utbildning av vuxna (SFS 2002:398)
-----------------------------------------------
Regeringen har den 7 juni fastställt en ny förordning om statligt stöd för vuxna (bilaga).  

Den träder i kraft den 1 januari 2003 och ersätter den nu gällande förordningen 1998:276 om statligt stöd till särskilda satsningar på utbildning av vuxna (Kunskapslyftsförordningen).

Som framgår av § 1 och 2.a stycket finns kvar bestämmelsen om att en kommun kan uppdra åt en folkhögskola att genomföra vuxenutbildning på gymnasial nivå i form av en folkhögskolekurs. Däremot finns inte med motsvarande bestämmelse för utbildningar på grundskolenivå.

Av § 13 framgår vidare att vad gäller folkhögskolekurser motsvarar en veckas heltidsstudier 20 verksamhetspoäng.

I övrigt kan nämnas att sannolikt kommer också en ny förordning att ersätta
nuvarande förordning 1996:1397 om statsbidrag för en särskild utbildningsinsats inom folkhögskolan (S-anslagsförordningen). I sak förväntas
dock inga förändringar i denna som påverkar nuvarande "regelsystem"
-----------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB