Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Bas- och grundkurs i distanspedagogik
Publicerad: 2002-06-13
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2002-06-13
Information fr√•n Tore Persson tel. 08-412 48 19     
------------------------------
Bas- och grundkurs i distanspedagogik
------------------------------

Folkbildningsenheten vid Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) genomför under hösten 2002 fortbildningskurser i flexibelt lärande för pedagoger, folkhögskollärare och cirkelledare. Kurserna kommer att vara inriktade på att stödja och utveckla ett mötesbaserat lärande med hög folkbildningskvalitet.

Det är fråga om två slags kurser, dels en baskurs, dels en grundkurs:

1. Baskurs i distanspedagogik för folkhögskollärare, cirkelledare eller annan pedagogisk personal i folkbildningen.

En kurs i grundläggande distanspedagogik för den som saknar, eller har liten, erfarenhet av folkbildning på distans. Kursen lägger tyngdpunkten vid hur man på nätet skapar och upprätthåller det demokratiska mötet och den levande dialogen och hur man konkret skapar och genomför en kurs/cirkel på distans. Kursen omfattar 40 undervisningstimmar och inleds i mitten av oktober med ett tvådagars internat som följs av 8-9 veckors distansstudier.

Kursen utvecklas och genomförs av CFL. För studieförbundens lokala cirkelledare och konsulenter genomförs kurserna i samverkan med respektive studieförbund som också handhar rekrytering och antagning av deltagare.

Intresserade folkh√∂gskoll√§rare anm√§ler intresse till baskurs-cfl@folkbildning.net med namn, adress, organisation, telefonnummer och e-postadress. Sista ans√∂kningsdag √§r den 1/9 -02.

Under hösten 2002 kommer en särskild satsning att göras för att föra ut grundläggande kunskaper i flexibelt lärande i folkbildningen. Av detta skäl kommer CFL att starkt subventionera kostnaderna för att delta i dessa baskurser. Kurserna är avgiftsfria och CFL ersätter till största delen även kostnader för resa och internat. De lokala cirkelledare som ej är anställda som administratörer/konsulenter av respektive studieförbund kan denna höst även få ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

1. Grundkurs i distanspedagogik för folkhögskollärare, cirkelledare eller annan pedagogisk personal i folkbildningen.

Kursen riktar sig till dem som genomgått baskursen eller motsvarande, eller har börjat skaffa sig erfarenheter från folkbildning på distans. Kursen syftar till att fördjupa förståelsen och metodiken i det mötes- och dialogbaserade arbetssättet i distanskurser. Kursen blandar teori och praktik och ger deltagarna en pedagogisk och metodisk verktygslåda. Auskultation på en distanskurs ingår. En kursplan eller motsvarande skapas som slutuppgift i kursen.

Kursen ges på kvartsfart och är en terminskurs på cirka 18 veckor med tre närträffar á 2 dagar.
Kursstart med träff den 14-15 oktober 2002. I kursen blandas deltagare från folkhögskolor och från studieförbund.

Kursen, med kursmaterial, är avgiftsfri, men övriga kostnader, resor, internat, nersättning i tjänst, står deltagaren eller deltagarens organisation för.

Intresserade pedagoger, cirkelledare och folkh√∂gskoll√§rare anm√§ler intresse till grundkurs-cfl@folkbildning.net med namn, adress, organisation, telefonnummer och e-postadress. Sista ans√∂kningsdag √§r den 1/9 ‚Äď02.

Frågor om kurserna kan ställas till Ingemar Svensson CFL, 0150-669112 alt ingemar.svensson@folkbildning.net

Hälsningar

Mikael andersson
Nationellt centrum för flexibelt lärande

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB