Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Utredning om sfi
Publicerad: 2002-06-13
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2002-06-13
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
----------------------------------------------
Utredning om svenskundervisningen för invandrare (sfi)
-----------------------------------------------
Regeringen har idag beslutat tillsätta en utredare för att pröva hur
svenskundervisningen för invandrare (sfi) kan förnyas och
organiseras.

I ett pressmeddelande från utbildningsdepartementet framhålls följande:

Svenskundervisningen är en viktig del av mottagandet och integrationen
av invandrare. Resultaten i verksamheten är dåliga. Ett arbete att
förändra sfi har påbörjats. Sedan några månader pågår en översyn av
mottagandet av och introduktionen för flyktingar (Dir. 2001:87).

Regeringen tillsätter nu en utredare med uppdrag att parallellt med den
pågående översynen pröva hur sfi kan förnyas och organiseras. De
erfarenheter som vunnits inom storstadspolitiken att integrera sfi med
annan utbildning, praktik eller arbete ska tas tillvara.

Utredaren ska utreda hur kostnaderna för såväl utbildningen som
deltagarnas uppehälle ska fördelas mellan staten och kommunerna, liksom hur behovet av samhällsinformation kan tillgodoses.

Utredningen ska redovisas senast den 31 mars 2003 och utredare blir
Kent Andersson, socialdemokratiskt kommunalråd i Malmö.

– Utgångspunkten ska vara att skapa en högkvalitativ utbildning i det
svenska språket och på så sätt stärka språkinlärningen. Utbildningen
måste bättre anpassas till varje individs förutsättningar säger
utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros i en kommentar till
beslutet.
----------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB