Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Folkhögskolemotion av Elver Jonsson (fp)
Publicerad: 2002-06-26

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Motion frÃ¥n Elver Jonsson.pdf 12Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2002-06-26
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
----------------------------------------------
Riksdagsmotion om folkhögskolefrågor m m
-----------------------------------------------
Riksdagsman Elver Jonsson (fp) är en av fyra veteraner med över 30 års tjänstgöring som nu lämnar sitt riksdagsuppdrag. Jonsson har vid sidan av sitt riksdagsuppdrag också i många år varit styrelseledamot i en folkhögskola samt
även haft studieförbundsengagemang samt en rad andra folkrörelseuppdrag.

I en sista motion i anknytning till regeringens utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning (se FBR Informerar 28/5) tar han framför allt upp folkhögskolans ekonomiska sårbarhet och vikten av att slå vakt om internaten.

För kännedom bifogas motionen i sin helhet (bilaga).
----------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB