Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Utvärderingen av IT-projekt
Publicerad: 2002-08-17
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2002-08-17
Information frÃ¥n Björn Garefelt tel. 0612-71 91 32    
------------------------------
Utvärderingen av folkbildningens IT-projekt
- nyhetsbrev på nätet
------------------------------

Utvärderingen av de senaste årens IT-projekt i folkbildningen pågår. Arbetsgruppen för utvärdering av IT-projekten med företrädare för Folkbildningsrådets medlemmar ger ut ett nyhetsbrev som sprider kännedom om projekterfarenheterna. Sammanlagt sju nummer med tematisk inriktning planeras ges ut under 2002-2003. Arbetsgruppen består av Kent Jonelind, Lf (ordf), Eva Önnesjö, RIO, samt Johan Sandholm och Karl-Erik Forsgren, Fbf.

Nyhetsbreven publiceras i digital form och finns tillgängliga på Folkbildningsnätets resurssidor: www.puf.folkbildning.net

I höst kommer en rapport från utvärderaren Pelle Andersson, Linköpings universitet. Den kommer att följas upp på ett antal regionala spridningsseminarier under hösten 2002 och våren 2003.

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB