Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Info 10 SAGA-anslaget - augustiprognose
Publicerad: 2002-08-20

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Info 10 SAGA-anslaget.pdf 98Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2002-08-20
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
----------------------------------------------
Folkhögskolornas särskilda utbild- ningssatsning inom aktivitetsgarantin
- Prognos 2 (augusti)
-----------------------------------------------
För kännedom bifogas en kortfattad sammanställning av omfattningen av
genomförda, påbörjade, startklara och planerade kurser för personer inom
aktivitetsgarantin år 2002 (bilaga).

Kurser för ca 800 deltagare har genomförts, påbörjats eller rekryterats till.
Därutöver har folkhögskolorna bedömt att ytterligare ca 4 400 kursplatser finns tillgängliga. Det verkliga utfallet kommer att bero på i vilken mån arbetsförmedlarna under de närmaste veckorna lyckas anvisa deltagare till folkhögskolornas kurser.
---------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB