Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Delrapport kring S-anslaget år 2002
Publicerad: 2002-08-29

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Delrap S-anslag 2002.pdf 55Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2002-08-29
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
----------------------------------------------
FBRs delårsrapport betr. folkhög- skolornas särskilda utbildnings- insatser för arbetslösa år 2002
-----------------------------------------------
För kännedom bifogas FBRs delrapport kring folkhögskolornas särskilda utbildningsinsatser för arbetslösa (S-anslaget) första halvåret 2002 (bil.).
Rapporten har i dag sänts till utbildningsdepartementet.

Mot bakgrunden att anslaget minskat med 32 mkr eller drygt 8% jämfört med år 2001 har folkhögskolorna väl upprätthållit omfattningen av verksamheten. Även i övrigt vad gäller ämnesinriktningen på kurserna samt deltagarnas utbildningsbakgrund och ålder, samt inte minst andelen deltagare med funktionshinder bedömer Folkbildningsrådet att verksamheten överensstämmer med regeringens syften med statsbidraget.
-----------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB