Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Påminnelse: Distanspedagogik för folkhögs
Publicerad: 2002-09-03
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2002-09-03
Information frÃ¥n Tore Persson tel. 08-412 48 19     
------------------------------
PÃ¥minnelse:
Baskurs i distanspedagogik
för folkhögskollärare
------------------------------

I FBR-informerar har CFL (Nationellt Centrum för Flexibelt Lärande) tidigare inbjudit folkhögskollärare, cirkelledare och annan pedagogisk personal i folkbildningen att delta i de Baskurser som folkbildningsenheten vid CFL utvecklar och genomför under hösten.

1. Baskurs i distanspedagogik för folkhögskollärare, cirkelledare eller annan pedagogisk personal i folkbildningen.

En kurs i grundläggande distanspedagogik för den som saknar, eller har liten, erfarenhet av folkbildning på distans. Kursen lägger tyngdpunkten vid hur man på nätet skapar och upprätthåller det demokratiska mötet och den levande dialogen och hur man konkret skapar och genomför en kurs/cirkel på distans. Kursen omfattar 40 undervisningstimmar och inleds den 21-22/10 med ett tvådagars internat som följs av 8-9 veckors distansstudier.

Studieförbundens behov har denna höst prioriterats och glädjande nog ser vi att uppåt 500 cirkelledare och annan pedagogisk personal i studieförbund kommer att fortbildas i Baskurser innan året är slut. Folkhögskolorna har inte på långa vägar när utnyttjat sina möjligheter och detta trots att CFL denna höst bjuder på kursavgiften och även på kostnaderna för det internat som ingår i kursen + resor till och från internatet.

Den 1/9 gick anmälningstiden ut för folkhögskollärare. Vi förlänger nu anmäldningstiden till den 15/9 och uppmanar folkhögskolorna att ta tillfället i akt att fortbilda sina lärare eller annan pedagogisk personal som har intresse eller behov av fortbildning i flexibelt lärande.

Ansökan skickas till: baskurs-CFL@folkbildning.net

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB