Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Särskilda medel för folkbildning mot nark
Publicerad: 2002-09-04
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2002-08-22
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
----------------------------------------------
Regeringens aktionsplan 2002
- för narkotikapolitisk mobilisering och samordning
-----------------------------------------------
Regeringens narkotikepolitiske samordnare Björn Fries har den
21 augusti offentliggjort regeringens aktionsplan 2002. Sammanlagt avsätts 325 mkr för insatser under åren 2002-2004, varav 100 mkr ställs till kriminalvårdsstyrelsens förfogande.

I aktionsplanen som i sin helhet kan hämtas från
framgår bla. att som en del av aktionsplanen ingår en satsning på
Folkbildning mot narkotika (sid 13-14). Här framhålls

I det förebyggande arbetet är det viktigt att använda sig av kanaler som kommer att finnas kvar på lång sikt. Det är också centralt att använda sig av olika kanaler för att nå ut till olika grupper. Vi har därför valt att vända oss till folk- och folkbildningsrörelsen inklusive idrottsrörelsen, som engagerar stora delar av folket över hela landet och i olika åldrar. Där finns även en fungerande organisation som kan ta ett delat ansvar för satsningen. Exempelvis inom idrottsrörelsen pågår redan en bred satsning mot alkoholmissbruk, som kan vara lämplig att koppla till övriga droger. För att i görligaste mån säkerställa att vi når alla ungdomsgrupper, även de som inte är engagerade i idrottsrörelsen eller de traditionella folkrörelserna, kommer vi även att etablera ett ungdomsnätverk (se särskilt avsnitt nedan).

Vi ämnar satsa resurser på att öka samverkan mellan folkbildning, folkrörelser, idrottsrörelsen, kooperationen, näringsliv, kulturarbetare. Genom en folkbildningskampanj kan vi främja byggandet av lokala nätverk, höja medvetenheten om narkotikamissbrukets medicinska och sociala konsekvenser, stödja och engagera unga, föräldrar och berörda vuxna och göra det förebyggande arbetet mot narkotika till en angelägenhet för alla.

Folkbildningssatsningen planeras pågå mellan hösten 2002 och december 2004. Utvärdering genomförs under våren 2005.

Vi kommer att ha huvudansvaret för verksamheten. Folkbildningsrådet
ansvarar för övergripande information om satsningen till folkbildningsorganisationer och studieförbundens huvudkontor för information till lokalenheterna. De lokala studieförbundsavdelningarna svarar för verksamheten efter av oss angivna kriterier. Satsningen följs upp och utvärderas successivt.

Budgeterade medel till Folkbildning

      Budget√•r 2002           2 000 000
                    2003           4 000 000
                    2004           3 000 000
------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB