Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Lag om rekryteringsbidraget
Publicerad: 2002-09-05

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Lag om rekrbidrag.pdf 211Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2002-09-05
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
----------------------------------------------
Lagen om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande (2002:624)
-----------------------------------------------
Vi har i samband med förra årets proposition om vuxnas lärande och i vårens proposition om det nya rekryteringsbidraget lämnat kommentarer via FBR Informerar.

För kännedom bifogas nu själva lagtexten (bilaga). En särskild förordning i anknytning till denna kommer senare i höst.

Som vi redan tidigare informerat om så skall varje kommuna anta riktlinjer för rekryteringsarbetet. Enligt uppgift pågår denna process runt om i landet. Kommunerna har ingen formell skyldighet att samråda med utbildningsanordnarna. Däremot bör möjlighet finnas för dessa att själv kontakta kommunerna och be att få lämna synpunkter kring de riktlinjer som skall fastställas.

Det borde för alla parter vara viktigt att, i propositionens anda, den enskilde studerande skall ha god information och vägledning om de aktuella utbildningsanordnarna samt själv kunna välja var man vill studera.
----------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB