Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Kommun- och landstingsbidragen till studi
Publicerad: 2002-09-10

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Pressmed.pdf 64Kb
Lanstbidrag 2002.pdf 91Kb
Kommbidrag 2002.pdf 81Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2002-09-10
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
----------------------------------------------
Kommun- och landstingsbidragen
till studieförbunden år 2002
-----------------------------------------------
Folkbildningsförbundet samlar med hjälp av länsbildningsförbunden årligen in uppgifter om kommunernas bidrag till studieförbundens lokala verksamhet samt landstingsbidragen till studieförbund och länsbildningsförbund.

Den bifogade sammanställningrna ger en översiktlig bild av de förändringar, som skett mellan 2001 och 2002 samt även ett antal år tillbaks. I tabellerna redovisas bidragen i form av rena anslag (bilagor).

Av dessa framgår att kommunernas samlade bidrag till studieförbunden
utgör drygt 445 mkr, vilket innebar en minskning med ca 9 mkr jämfört med år 2001. Under den senaste tioårsperioden har därmed en kraftig minskning skett med ca 197 mkr eller ca 31%.

De samlade landstingbidragen till studieförbunden utgjorde ca 287 mkr, vilket innebär en ökning med ca 3 mkr jämfört med Ã¥r 2001. Därtill kommer drygt 9,7  mkr till länsbildningsförbunden för administration och information

Utöver bidragen i rena anslag har kommunerna gett riktade bidrag och projektmedel  pÃ¥  drygt 6,5 mkr. Landstingen  har gett riktade bidrag och projektmedel pÃ¥ ca 8,7 mkr.

Vi bifogar också ett pressmeddelande från Folkbildningsförbundet med kommentarer kring kommunernas bidrag till studieförbunden (bilaga).
----------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB