Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Info 12 SAGA-anslaget
Publicerad: 2002-09-12

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Info 12 Saga.pdf 40Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2002-09-12
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
----------------------------------------------
Info 12   Folkhögskolornas särskilda utbildningssatsning inom aktivitets- garantin 2002 (SAGA-anslaget)
-----------------------------------------------
Av folkhögskolornas nyligen inlämnade prognosblanketter betr. den särskilda utbildningssatsningen inom aktivitetsgarantin framgår att ca 80 folkhögskolor
genomfört/genomför sammanlagt drygt 140 utbildningar med sammanlagt närmare
1 400 deltagare.

En ytterligare beredskap finns för att starta ytterligare ca 80 kurser för 1 200 deltagare
om arbetsförmedlingarna i september-oktober kan anvisa dessa.

För kännedom bifogas den skrivelse med ytterligare kommentarer som också per post tillsammans med en statsbidragsrekvisitionsblankett sänds ut till samtliga folkhögskolor (bilaga).
----------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB