Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Ny studiesocial utredning
Publicerad: 2002-09-24
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2002-09-24
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
--------------------------------
Ny studiesocial utredning
--------------------------------
Regeringen beslutade den 19 september att göra en översyn av den studiesociala situationen.

Utredare blir s-riksdagsledamoten Cinnika Beiming.

Utgångspunkten för utredningen är att grundstrukturen i de befintliga
förmånssystemen ska ligga fast.

Syftet med utredningen är att göra en samlad analys av den ekonomiska
och sociala situationen för studerande på olika utbildningsnivåer under
hela studietiden.

Utredaren ska också analysera om gränsdragningen mellan de olika
systemen behöver förtydligas.

Utredningen ska vara klar senast den 31 december 2003.

Statsrådets kommentar
- Studenters behov av ekonomiskt stöd under studietiden är mycket
skiftande. Utredaren ska därför kartlägga samspelen mellan
studiestödssystemet och andra förmånssystem som socialförsäkringen,
bostadsbidraget samt det ekonomiska biståndet enligt socialtjänstlagen
och arbetslöshetsförsäkringen. Detta är inte minst viktigt att
analysera för studerande med barn, säger socialförsäkringsminister
Ingela Thalén.
                                ...............................

När kommittédirektiven blivit offentliga återkommer vi med ytterligare information.
---------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB